Camera hành trình Vietmap iCAM VM100 kết nối mọi lúc với dữ 3G

Hệ thống định vị xe trực tuyến

Hệ thống quản lý xe trực tuyến

Chụp ảnh trước và trong xe

Ghi hình trước và trong xe

Hệ thống dữ liệu hành trình xe

.
.
.
.