Định vị không dây S11 New biết chính xác vị trí đối tượng

Không cần lắp đặt chỉ cần sạc là dùng

Theo dõi mọi đối tượng

Nam châm hút cực mạnh

Vị trí lắp đặt linh hoạt

Định vị chính xác, xem lại hành trình

.
.
.
.