Thiết bị dẫn đường Vietmap D20 kết nối online mọi lúc

4.990.000  4.890.000 

Thiết bị dẫn đường Vietmap D20 là sản phẩm dẫn đầu trong phân khúc các phụ kiện dành cho ô tô. Dễ dàng lắp đặt, dễ dàng sử dụng, phù hợp với khí hậu khắc nhiệt tại Việt Nam.