Thiết bị định vị A1 Mini

1,390,000  1,190,000 

.
.
.
.