Camera hành trình D20 kết nối camera lùi khi về số R

Camera hành trình D20 kiêm luôn dẫn đường. Có thể kết nối wifi, 3G để xem video, lướt web, lên mạng thỏa thích. Đặc biệt, bạn cũng có thể giám sát xe từ xa khi cần thiết.

.
.
.
.